Gebruikers

Stichting Het Muziekgebouw

secretaris.furieade@gmail.com

Vele gebruikers

In de loop van de jaren hebben zich al veel mensen gebruik gemaakt van het Muziekgebouw.

De meeste van de gebruikers hebben allemaal te maken met muziek.

Ook vanuit de drie hoofdbewoners hebben zich ondertussen meerdere groepjes ontwikkeld.

Op deze pagina een opsomming van de huidige bewoners van het Muziekgebouw. 

Evenementenband De FurieToeters


Deze band is oorspronkelijk ontstaan uit de drumfanfare Het Wapen van Maassluis. Om de toekomst voor de vereniging zeker te stellen, is de drumfanfare in 2013 omgevormd tot een evenementenband. De naam die de evenementenband kreeg, FurieToeters, verwijst duidelijk naar de s.s. Furie en de gemeente Maassluis.


De band speelt tijdens allerlei evenementen, bloemencorso’s, carnaval (ook in Duitsland), feesten en partijen en festivals. Het repertoire van de club bestaat hoofdzakelijk uit populaire muziek. Op deze site kunt u ook een repertoire lijst vinden. De samenstelling van het repertoire is een samenwerking tussen leden, muziekcommissie en muzikaal leider. Naast de populaire muziek willen de leden graag ook andere stukken spelen als filmmuziek,

jazz muziek e.d. U kunt ons boeken via onze

facebook of via optredens@furietoeters.nl

Muziekvereniging Kunst na Arbeid


Kunst Na Arbeid is een harmonieorkest opgericht in 1918. Het werd op 29 juni 1918 door een aantal werknemers van de toenmalige Touwfabrieken opgericht. Tien jaar later werd de vereniging uitgebreid tot een volwaardig harmonieorkest. Uiteindelijk scheidden de wegen tussen de muziekvereniging en de touwfabrieken. De naam Muziekvereniging Kunst Na Arbeid”, hebben wij sinds 1976. In 1993 vierden we het 75 jarig jubileum met een gezamenlijk optreden met de overbekende bariton Marco Bakker. Het 85 jarig bestaan vierden we in 2003 met een groot circusconcert; waar echte clowns en acrobaten optraden. Ondanks de hoge leeftijd van Kunst Na Arbeid, voelen wij ons jong. Wij repeteren elke donderdag van 20.00 tot 22.00 uur in Het Muziekgebouw in Maassluis, Albert Schweitzerdreef 477.  Meer informatie over Kunst Na Arbeid kunt u vinden op internet middels de site www.knamaassluis.nl.


De Kleijne Band

Bridgeclub De Haven

Bridgeclub De Haven is al vele jaren gebruiker van ons gebouw. Zij bridgen op dinsdagmiddag  vanaf 13.30 uur. Er wordt gespeeld in twee lijnen, er is dus enige vorm van promotie en/of degradatie. U bent altijd welkom voor een kennismaking.  Ook via telefoonnummer 010-5916033,  J.L. v.d. Wijgaart.

www.nbbclubsites.nl/club/22043


Shantykoor  “Die Maeze Sanghers”

Het shantykoor “Die Maeze Sanghers” is op 30 maart 1987 opgericht door enkele gepensioneerde loodsen. In de loop der tijd meldden steeds meer mensen zich aan en vandaag de dag staan er ruim 90 mannen “met zout of brak water in de aderen” maar ook een flink aantal “landrotten” en vier vrouwelijke verstekelingen op de monsterrol van het koor. Koor en “scheepsorkest” staan onder leiding van dirigent Eric van Dalum. Die Maeze Sanghers repeteren iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

http://www.shanty.nl/

Stichting Music4Fun Maassluis is een stichting die zich ten doel stelt om alle basisschoolkinderen in Maassluis te laten kennismaken met muziek in de brede zin van het woord. Aanmelding kan via 06-48870117.

www.music4fun-maassluis.nl/

Percussion on Tour is en groep slagwerkers bestaande uit 7 mannen die op komische wijze proberen een zo breed mogelijk euvre aan slagwerk wil laten zien en horen.

De oprichting van de band in 1984 was een initiatief van Dukdalf Bedrijven, indertijd de sociale werkplaats van de gemeente Maassluis. De directie constateerde een toenemende behoefte bij haar medewerkers, voornamelijk mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking- om aan een actieve ontspanning deel te nemen. Mede-oprichter was de heer Theo de Kleijn, personeelsfunctionaris bij Dukdalf, die vanaf de start in 1984 tot zijn overlijden in 2002 met veel passie de band dirigeerde. Omdat er geen direct verband meer was met het bedrijf Dukdalf is in 2007 besloten de naam te wijzigen in De Kleijne Band, dit als eerbetoon aan Theo de Kleijn. In mei 2003 is Vincent van Donge als dirigent bij de De Kleijne Band gekomen. Ook hij doet zijn werk met heel veel passie, geduld en humor. Bij de start van de band werd eerst gerepeteerd in de kantine van Dukdalf Bedrijven, waarna noodgedwongen enkele verhuizingen plaatsvonden.

Ten slotte is in 2006 in Maassluis een muziekgebouw gerealiseerd waarover de Kleijne Band tezamen met Het Wapen van Maassluis en Kunst Na Arbeid de beschikking kregen. Voor inlichtingen kunt u bellen met Anneke van der Noll, secretaris (010) 5910029.


Het Gewestelijk Senioren Orkest (GSO) is een harmonieorkest met ongeveer 36 leden.

Het GSO repeteert op donderdagmiddag in het Muziekgebouw in Maassluis. Het GSO geeft regelmatig concerten (ongeveer eens per maand) in winkelcentra, seniorenhuizen en soortgelijke instellingen.

www.gewestelijkseniorenorkest.nl/

Copyright © All Rights Reserved